SkolApp är det enda IT-system en gymnasieskola behöver för överblick, hantering och administration - fullmatat med funktionalitet för såväl rektorer och lärare som elever och vårdnadshavare. SkolApp integrerar de viktigaste funktionerna, som schemaläggning, närvarorapportering, betygsättning och studielägesrapportering. Därmed kan skolan klara alla delar av planeringen och informationshanteringen med en och samma applikation.

Funktioner för elever och föräldrar:
 • Individuellt schema
 • Närvarostatus per lektion
 • Individuell studieplan och studielägesrapportering
 • Göra sjukanmälan
 • Ansöka om ledighet
 • Kalendarium som visar kommande prov, helgdagar, lov, studiedagar mm
 • Elev-, och lärarlistor
 • Skolfoto-vyer
 • Detaljerad närvarostatistik
 • Anslagstavla
Funktioner för lärare:
 • Frånvarorapportering och närvarostatistik
 • Betygsättning och betygsstatistik
 • Studielägesrapportering och omdömesrapportering
 • Individuellt schema
 • Indvividuellt anpassningsbar överblicksvy
 • Hantering av sjukanmälningar och ledighetsansökningar
 • Schema-vy med filterfunktioner för klasser, grupper, elever och salar
 • Skolfoto-vyer
 • Chatta med andra inloggade lärare
 • Gemensam fildelning
 • Anslagstavla
Funktioner för rektorer:
 • Schemaläggning
 • Val av 5- eller 7-dagarsvecka för schemavyer
 • Automat-generering av betygsfiler till nationella betygsdatabasen
 • Validering och överblick av studieplaner
 • Administration av: klasser, studiegrupper, elevkurser, kurser, lånedatorer, mm
 • Automat-generering av inloggningskonton för elever och vårdnadshavare
 • Administration av lärare och inloggningskonton
 • Import av nya elever
 • Skolfoto-vyer
 • Indvividuellt anpassningsbar överblicksvy
 • Allt data kan exporteras till Excel
 • Skolchefer kan dessutom:
  - Visa elever från flera anslutna skolor samtidigt
  - Köra jämförande statistik mellan anslutna skolor